אוסטאופתיה לספורטאים:

אצל ספורטאים, איבוד תנועתיות אפילו הקטן ביותר במפרקים, בשרירים, ברצועות או במבנה יכול לגרום לחוסר איזון 

שיוגבר על ידי פעילות ספורטיבית, בין אם הפעילות היא מקרי, ברמה נמוכה או גבוהה. מכיווץ פשוט לכאב כרוני, 

הספורטאי יבחין בשינוי בביצועיו. טיפול אוסטאופתי קבוע מומלץ לספורטאים כדי למנוע פציעות תפקודיות, להקל על

 כל פציעות, אך גם במטרה לשפר את הביצועים הספורטיביים ולהקל על ההתאוששות.

למה לבוא לביקור אוסטאופתי?

אוסטאופתיה לספורטאים

– כאמצעי מניעה: הכנה למבחן
– למטרות ריפוי: שברים, נקעים, נקע, פעולות כירורגיות
– נפילה או טראומה ישירה
– כאב: דלקת גידים, פובלגיה, סיאטיקה, קרורלגיה, כאבי גב תחתון
– בצקת, חבלות
– ביצועים אתלטיים משופרים
– התאוששות לאחר פציעה או תחרות